ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
  Α2 ΕΠΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΝΤΟ    
  Β1 ΕΠΣΗ ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
2002 ΠΑΙΔΕΣ Α1 ( Κ15) ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ 15:30 - 17:00
2003 Α2 ( Κ14) ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ 15:30 - 17:00
2002/2003 Α3 ΠΡΟ ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 15:30 - 17:00 (10 - 11)
2001/02/03 Α4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 18:00 - 19:00 (10:00)
2004 ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ Β1 (Κ13) ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ 15:30 - 17:00
2005 Β2 ( Κ12) ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ 16:30 - 18:00
2004/2005 Β3 ΠΡΟ ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ 16:30 - 18:00 (18 - 19)
2004/2005 Β5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΕ - ΤΕ - ΣΑ 18:00 - 19:00 (10 - 11)
2004/2005 Β6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 18:00 - 19:00 (10 - 11)
2006 ΤΖΟΥΝΙΟΡ Γ1 (Κ11) ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ 16:30 - 18:00
2007 Γ2 (Κ10) ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ 16:30 - 18:00
2006 Γ3 ΠΡΟ ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ 16:30 - 18:00 (18 - 19)
2007 Γ4 ΠΡΟ ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ 16:30 - 18:00 (18 - 19)
2006/2007 Γ5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ/ΣΑ 18:00 - 19:00 (11 - 12)
2006/2007 Γ6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ/ΣΑ 18:00 - 19:00 (11 - 12)
2008 ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ Δ1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ/ΠΡΟ ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ 16:30 - 18:00
2009 Δ2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ/ΠΡΟ ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ 17:00 - 18:00
2008/2009 Δ5 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ/ΣΑ 18:00 - 19:00 (11 - 12)
2008/2009 Δ6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ/ΣΑ 18:00 - 19:00 (11 - 12)
2010 ΜΙΝΙ Ε1 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ - ΤΕ - ΣΑ 17:00 - 18:00 (11 - 12)
2010/2011 Ε2 ΔΕ - ΤΕ - ΣΑ 17:00 - 18:00 (11 - 12)
2010/2011 Ε3 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΕ - ΤΕ - ΠΑ/ΣΑ 18:00 - 19:00 (11 - 12)
2010/2011 Ε4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ/ΣΑ 18:00 - 19:00 (11 - 12)